Tabellenboekje.BE

 

Kernenergie

In deze sectie de volgende tabellen:

Internationale Schaal van Nucleaire Gebeurtenissen


Tabel: Internationale Schaal van Nucleaire Gebeurtenissen

NiveauBetekenisOmschrijving
0Gebeurtenissen zonder betekenis voor de veiligheid;Zonder betekenis
1OnregelmatigheidOnregelmatigheden in het functioneren of bedrijven van de installatie, zonder echt risico, maar wijzend op onvoldoende veiligheidsvoorzieningen. Toe te schrijven aan falen van de instrumentatie, of menselijke fouten, of gebrekkige procedures.
2IncidentTechnische incidenten of onregelmatigheden die niet direct uitwerking hebben op de veiligheid van de installatie, maar die wel leiden tot een herbezinning op veiligheidsvoorzieningen.
3Ernstig incident

Voorbeeld: St. Petersburg (1991)
Extern vrijkomen van radioactiviteit boven de toegestane grenzen, waarbij de sterkst blootgestelde persoon buiten het terrein een dosisequivalent van enkele tienden van een millisievert ontvangt.
4Ongeval bij de installatieExtern vrijkomen van radioactiviteit, waarbij de sterkst blootgestelde persoon buiten het terrein een dosisequivalent ontvangt van enkele millisieverts. Dosisequivalenten bij radiologisch werkers die kunnen leiden tot acute gezondheidseffecten (van de orde van 1 sievert).
5Ongeval met extern risico

Voorbeeld: Three Mile Island - Harrisburg (1979)
Extern vrijkomen van splijtingsprodukten (in hoeveelheden die radiologisch equivalent zijn met enkele honderden tot duizenden terabecquerel jodium-131). Gedeeltelijke toepassing van rampenplannen in sommige gevallen noodzakelijk.
6Ernstig ongevalExtern vrijkomen van splijtingsprodukten (in hoeveelheden die radiologisch equivalent zijn met enkele duizenden tot tienduizenden terabecquerel jodium-131). Algehele toepassing van plaatselijke rampenplannen.
7Grootschalig ongeval

Voorbeeld: Fukushima - Japan (2011) - in tweede instantie opge­schaald van 4 naar 7.

Voorbeeld: Tsjernobyl (1986) - Rusland - wordt als grootste ongeval beschouwd.
Extern vrijkomen van een groot gedeelte van de inventaris van de reactorkern, gekenmerkt door een mengsel van kortlevende en langlevende radioactieve splijtingsprodukten (in hoeveelheden die radiologisch equivalent zijn met meer dan tienduizenden terabecquerel jodium-131). Mogelijkheid van acute gezondheidseffecten.
Later optredende gezondheidseffecten over een groot gebied, mogelijk over meer dan één land.
Langdurige gevolgen voor het milieu.

Als bronvermelding kunt u opnemen:

Website: tabellenboekje.be (Internationale Schaal van Nucleaire Gebeurtenissen)

Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):

De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.

Weetje: Sievert is de naam voor de eenheid van dosisequivalent. Symbool: Sv en is genoemd naar een Zweedse wetenschapper die zich verdienstelijk gemaakt heeft voor de invoering en verdere ontwikkeling van de stralingsbescherming. 1 Sv = 1 J/kg, de oude eenheid voor dosisequivalent is de rem welke gelijk is aan 0,01 Sv.
Niet Gevonden wat je Zocht?

Heeft u de juiste informatie niet gevonden dan kunnen onderstaande link suggesties u misschien verder op weg helpen. Bezoek ons gauw weer, misschien staat de juiste tabel dan wel op het on-line tabellenboekje!

Design4W3 Webdesign en Webhosting - Degelijk en Betrouwbaar!